>

Ajuntament

>

>

Plaça de Tècnic/a mig de via pública

Procés selectiu per a la cobertura temporal d'una plaça de Tècnic/a mig de via pública i creació d'una borsa de treball en règim laboral temporal.

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA TEMPORAL D’UN TÈCNIC/A MIG DE VIA PÚBLICA I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL EN RÈGIM DE LABORAL TEMPORAL

Sistema de selecció: CONCURS OPOSICIÓ

Termini presentació instàncies: 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació al BOP.

ESTAT: OBERT

Comença : 21/02/2023

Acaba : 21/03/2023

—————————————————————————————————————-

PROVES SELECTIVES:

Lloc : Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Plaça del Castell, 10, 17100 La Bisbal d’Empordà

Data : 16 de maig de 2023

Hora : 10:00

Es realitzarà la prova següent:

1er.- Exercici: Coneixaments teòrics

2 on.- Exercici: Coneixaments pràctics

Documents adjunts