>

Ajuntament

>

>

Plaça de tècnic/a promoció, turisme, comerç i artesania

Procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça de tècnic/a promoció, turisme, comerç i artesania mitjançant concurs oposició lliure en règim de laboral fix i constitució d'una borsa de treball

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA DEFINITIVA EN RÈGIM DE LABORAL FIX D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A PROMOCIÓ, TURISME, COMERÇ I ARTESANIA MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Sistema de selecció: CONCURS OPOSICIO

Termini presentació instàncies: 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC.

ESTAT: OBERT

Comença : 29 de març de 2023

Acaba : 27 d’abril de 2023

———————————————————————————————————————————————

*** El pagament del dret d’examen (fixat amb un import de 40,00€, es farà fent una transferència a través d’entitat financera, mitjançant ingrés al compte de l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà de La Caixa, de referència amb codi IBAN:ES78 2100 0031 2002 0000 8800 (cal fer constar sobretot el NOM de l’aspirant i al concepte: NOM i PRIMER COGNOM, les paraules DRET D’EXAMEN TÈCNIC PROMOCIÓ i el número d’expedient X2023001040) de la següent manera: (NOM PRIMER COGONM DRET EXAMEN TÈCNIC PROMOCIÓ X2023001040).

————————————————————————————————————

Lloc : C/ de les Mesures Nº 17 – Bisbal d’Empordà 17100

Data : 28 de juny de 2023

Hora : 10:00 hores

Es realitzaran les dues proves següents:

Coneixements teòrics
Coneixement pràctics

Documents adjunts