>

Ajuntament

>

>

Plaça de Tècnic de Teatre

Procés selectiu per a cobrir la plaça de Tècnic de Teatre, i la constitució d’una borsa de treball

Sistema de selecció: CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al BOP.

ESTAT:

Comença : 03/06/2022

Acaba : 22/06/2022

————————————————————————————-

Termini presentació d’al·legacions a la llista d’admesos i exclosos provisionals, si s’escau és de 10 dies hàbils des de la seva publicació (05/07/2022). Per tant, el termini per a presentar les al·legacions començarà el dia 06/07/2022 i acabarà el 19/07/2022, ambdós inclosos.

————————————————————————————-

Convocatòria de les proves:

Lloc : Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Plaça del Castell, 10.

Data : 13/9/2022

Hora :09:00 hores

Documents adjunts