>

Ajuntament

>

>

Plaça d’infermer/a responsable higiènic sanitari

Procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça d'infermer/a responsable higiènic sanitari mitjançant concurs i constitució d'una borsa de treball

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA DEFINITIVA EN RÈGIM DE LABORAL FIX D’UNA PLAÇA D’INFERMER/A RESPONSABLE HIGIÈNIC SANITARI MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.

Sistema de selecció: CONCURS

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC.

ESTAT: OBERT

Comença : 8 de maç de 2023

Acaba : 28 de març de 2023

———————————————————————————————————————

Convocatòria de la prova entrevista personal:

Lloc : Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Plaça del Castell, 10

Data : 18 de maig de 2023

Hora : 12:30 hores

Documents adjunts