>

Ajuntament

>

>

Procés selectiu de Secretari/ària

Procés selectiu de Secretari/ària, i constitució d’una borsa de treball

PROCÉS DE SELECCIÓ D’UN/A SECRETARI/A INTERÍ/NA I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Sistema de selecció: CONCURS OPOSICIÓ

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC.

ESTAT:

Comença : 18/02/2022

Acaba : 09/03/2022

————————————————————————————-

Termini presentació d’al·legacions a la llista d’admesos i exclosos provisionals, si s’escau: 10 dies hàbils a comptar des del dia 19/04/2022 (acaba el 02/05/2022).

Documents adjunts