>

Ajuntament

>

>

3 places oficial 2ª jardiner – estabilització

Procés selectiu de 3 places oficial 2ª jardiner

Sistema de selecció: CONCURS – estabilització

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC

ESTAT: OBERT

Comença : 14.02.2024
Acaba : 04.03.2024

Documents adjunts