>

Ajuntament

>

>

1 plaça oficial 2ª manteniment – estabilització

Procés selectiu d'una plaça de oficial 2ª mateniment

Sistema de selecció: CONCURS – estabilització

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC

ESTAT: OBERT

Comença : 14.02.2024
Acaba : 04.03.2024

Documents adjunts