>

Ajuntament

>

>

1 plaça oficial 2ª manteniment – estabilització

Procés selectiu d'una plaça de oficial 2ª mateniment

Sistema de selecció: CONCURS – estabilització

Prova de català: 29.05.24
Entrevista i valoració de mèrits: 31.05.24

Documents adjunts