>

Ajuntament

>

>

Procés selectiu per a cobrir dues places d’Auxiliar informador turístic

Procés selectiu per a cobrir dues places d’Auxiliar informador turístic, en règim de laboral fix, i la constitució d’una borsa de treball (OPO 2021)

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A COBRIR DUES PLACES D’AUXILIAR INFORMADOR TURÍSTIC DE L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ

Sistema de selecció: CONCURS OPOSICIÓ

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC.

ESTAT:

Comença : 07/05/2022

Acaba : 26/05/2022

————————————————————————————-

Termini presentació d’al·legacions a la llista d’admesos i exclosos provisionals, si s’escau és de 10 dies hàbils des de la seva publicació (03/06/2022). Per tant, el termini per a presentar les al·legacions començarà el dia 07/06/2022 i acabarà el 20/06/2022, ambdós inclosos.

————————————————————————————-

Convocatòria de les proves:

Lloc : Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Plaça del Castell, 10.

Data : 04/10/2022

Hora :09:00 hores

Documents adjunts