Inici

>

Ajuntament

>

>

TAG especialista RRHH

Procés selectiu per a la cobertura definitiva d 'una plaça de TAG especialista en RRHH mitjançant concurs oposició i constitució d'una borsa de treball

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A COBERTURA DEFINITIVA EN RÈGIM DE FUNCIONARI DE CARRERA D’UNA PLAÇA DE TAG ESPECIALISTA EN RRHH MITJANÇANT SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Sistema de selecció: CONCURS – OPOSICIÓ

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC.

Comença : 18 d’agost de 2023

Acaba : 7 de setembre de 2023

Documents adjunts