>

Ajuntament

>

>

Tècnic/a d’acció social i ciutadania

Procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça de tècnic/a d'acció social i ciutadania mitjançant concurs-oposicó i constitució d'una borsa de treball

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA DEFINITIVA EN RÈGIM DE LABORAL FIX D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA MITJANÇANT SISTEMA DE CONCURS OPOSICÓ I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Sistema de selecció: CONCURS OPOSICIÓ

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC.

ESTAT: OBERT

Comença : 3 de març de 2023

Acaba : 23 de març de 2023
—————————————————————————-

PROVES SELECTIVES:

Lloc : Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Plaça del Castell, 10, 17100 La Bisbal d’Empordà

Data : 10 de maig de 2023

Hora : 10:00

Es realitzarà la prova següent:

1er.- Exercici: Coneixaments teòrics

2 on.- Exercici: Coneixaments pràctics

Documents adjunts