>

Ajuntament

>

>

Tècnic/a d’administració general per programa

Procés selectiu Tècnic/a d'administració general, en règim interí per programa temporal i constitució borsa de treball

PROCÉS SELECTIU TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, EN RÈGIM INTERÍ PER PROGRAMA TEMPORAL I CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL

Sistema de selecció: CONCURS OPOSICIÓ

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al BOP.

ESTAT:

Comença: 25/04/2023

Acaba: 14/05/2023

Documents adjunts