>

Ajuntament

>

>

Tècnic/a d’esports en règim laboral fix

Procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça de Tècnic/a d'esports en règim laboral fix mitjançant el sistema de concurs oposició lliure i constitució d'una borsa de treball

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA DEFINITIVA EN RÈGIM DE LABORAL FIX D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A D’ESPORTS MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Sistema de selecció: CONCURS OPOSICIO

Termini presentació instàncies: 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC.

ESTAT: OBERT

Comença : 05 de maig de 2023

Acaba : 2 de juny de 2023

————————————————————————————————————
Lloc : C/ de les Mesures Nº 17 – Bisbal d’Empordà 17100

Data : 21 de setembre de 2023

Hora : 10:00 hores

Es realitzaran les dues proves següents:

Coneixements teòrics
Coneixement pràctics

Documents adjunts