Inici

>

Ajuntament

>

>

Tècnic/a mig aula d’adults en règim laboral fix

Procés selectiu per a la cobertura definitiva d 'una plaça de Tècnic/a mig d'aula d'adults mitjançant concurs i constitució d'una borsa de treball

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A COBERTURA DEFINITIVA EN RÈGIM DE LABORAL FIX D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG D’AULA D’ADULTS MITJANÇANT SISTEMA DE CONCURS I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Sistema de selecció: CONCURS

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC.

ESTAT: OBERT

Comença : 13 de juliol de 2023

Acaba : 1 d’agost de 2023

Documents adjunts