>

Ajuntament

>

>

Tècnic/a Superior en Medi ambient: Cap de servei

Procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça de Tècnic/a Superior en Medi ambient: Cap de servei en règim laboral fix , mitjançant el sistema de concurs i constitució d'una borsa de treball

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA DEFINITIVA EN RÈGIM DE LABORAL FIX D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN MEDI AMBIENT: CAP DE SERVEI, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS LLIURE I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.

Sistema de selecció: CONCURS

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC.

ESTAT: OBERT

Comença : 17 de maig de 2023

Acaba : 5 de juny de 2023

—————————————————————————————————–

Convocatòria de la prova entrevista personal:

Lloc : Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Plaça del Castell, 10

Data : 18 de juliol de 2023

Hora : 11:30 hores

Horari orientatiu per els/les aspirants:

o Jordi Vicens Perpinya – 11:30h

o Helena Hernández Jacas -11:45h

o Evaristo Almudever Folch -12:00h

o Iguazel Pac Rodriguez – 12:15h

o Lina Adan Milanes -12.30h

Documents adjunts