>

Ajuntament

>

>

Tècnic d’esports – interinitat fins a provisió definitiva

Procés selectiu d'un Tècnic d'esports

Sistema de selecció: CONCURS – OPOSICIÓ (interinatge fins a provisió definitiva)

Documents adjunts