Inici

>

Ajuntament

>

>

Treballador/a social en règim laboral fix

Procés selectiu per a la cobertura definitiva d 'una plaça de Treballador/a social mitjançant concurs i constitució d'una borsa de treball

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A COBERTURA DEFINITIVA EN RÈGIM DE LABORAL FIX D’UNA PLAÇA DE TREBALLADOR/A SOCIAL MITJANÇANT SISTEMA DE CONCURS I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Sistema de selecció: CONCURS

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC.

Comença : 13 de juliol de 2023

Acaba : 1 d’agost de 2023

Documents adjunts