Serveis

Contacte

Àrea d’Acció Social i Ciutadania
Carrer de les Mesures, 17
17100 La Bisbal d’Empordà
Tel: 678551570
acciosocialiciutadania@labisbal.cat

Guia de comunicació inclusiva

Guia de comunicació inclusiva per afavorir la participació ciutadana

Durant els darrers anys, s’han fet alguns avenços en un ús més inclusiu del llenguatge, avenços que són fonamentals per a la construcció d’unes relacions que reconeguin les diverses identitats que conformen la nostra societat, però cal continuar caminant cap a aquesta direcció. L’eradicació de la discriminació i la inclusió de la diversitat són assumptes centrals per al desenvolupament i l’exercici ple dels drets humans, per la qual cosa es necessita donar visibilitat també en el llenguatge i la comunicació quotidiana. La forma com es comunica i es difusió és essencial per garantir el dret a la participació i accés a la informació de totes les persones. La guia se centra en el llenguatge escrit i visual que s’utilitza per fer difusió d’activitats o actes organitzats en el municipi.

En aquest sentit, es considera que el primer pas per garantir la participació de la ciutadania i afavorir la inclusió és posar èmfasi en com es comunica i es fa difusió de les accions i activitats destinades a la ciutadania. L’objectiu és que la Guia de comunicació inclusiva per afavorir la participació ciutadana esdevingui una eina per poder facilitar la resolució dels dubtes o necessitats que es plantegin entorn de la incorporació d’una mirada inclusiva en la comunicació escrita i visual impulsada pel teixit associatiu i l’administració local.