Serveis

Protocol comunicatiu davant de situacions d’emergència

– Es publicarà tota la informació a mesura que es vagi coneixent a través de web i xarxes de l’Ajuntament el més aviat possible.

– S’atendran totes les consultes que es facin a través de correu, app municipal i xarxes consistorials el més aviat possible, en coordinació amb l’àrea consistorial corresponent.

– S’anirà actualitzant la informació i fent seguiment a mesura que hi vagin havent novetats el més aviat possible. Si no hi ha novetats abans de 5 hores (diürnes), es publicarà una actualització a les xarxes municipals i/o web per explicar l’estat de la situació.

– En funció del tipus d’emergència, l’Àrea de Comunicació establirà contacte directe i permanent amb el tècnic/a i/o regidor de l’àrea consistorial corresponent (Policia Local, Seguretat Ciutadana, Medi Ambient, Salut, etc.), en funció del que s’hagi establert. 

– Si l’emergència és a nivell de país també s’anirà fent difusió de les informacions que es vagin publicant a través dels canals oficials dels diversos departaments de la Generalitat de Catalunya.

– Puntualment i quan es cregui convenient (situacions d’interès general que requereixen certa immediatesa) es faran enviaments push app a través de l’aplicació mòbil municipal per tal d’informar a les persones usuàries. Aquestes notificacions massives via aplicació municipal no s’efectuaran mai més d’una vegada cada 24 hores.