Serveis

Àrea d’Educació

La gestió i coordinació de les competències municipals en matèria d’educació que es gestionen des de l’Ajuntament són:

– Organització de les activitats pròpies de l’Àrea d’Educació en l’àmbit de col·laboració amb els diferents centres educatius i amb altres àrees o institucions.
– Pla Educatiu d’Entorn (PEE) i Pla de Millores d’Oportunitats Educatives (PMOE).
– Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) amb el Departament d’Educació.
– Oficina Municipal d’Escolarització (OME).
– Escola Bressol Municipal El Tren Petit.
– Aula d’Adults Municipal.
– Escola Municipal d’Arts Plàstiques.
– Escola Municipal de Música i Cobla Conrad Saló.
– Centres Educatius. Manteniment dels edificis i construccions escolars municipals.
– Consell Escolar Municipal (CEM) i participació a tots els consells escolars del centres de primària i secundària.

Podeu contactar amb l’Àrea d’Educació trucant al 972646737 o bé adreçant un correu a educacio@labisbal.cat.

Notícies relacionades