Serveis

Consell d’infants municipal (CIM)

El Consell d’Infants Municipal és un òrgan de participació destinat a l’alumnat de 5è i 6è de primària i, també, 1r d’ESO, dels centres educatius de La Bisbal d’Empordà: Mas Clarà, Joan de Margarit, Cor de Maria, Empordanet i Institut de La Bisbal.

Té com a objectiu donar veu als infants entorn les diferents preses de decisió polítiques i tècniques sobre el municipi a través de propostes de millora o de canvi escollides i votades democràticament a les escoles i, recollides, posteriorment, en acta a la Sala de Plens de l’Ajuntament, amb la finalitat de contribuir en la millora de la ciutat i la qualitat de vida de les persones que hi viuen.

L’àrea d’Educació és qui organitza i gestiona el Consell d’Infants Municipal. El mateix alumnat decideix un regidor CIM per cada regidoria del consistori i a llarg de l’any es troba amb el regidor/a pertinent per acordar les propostes treballades amb la resta d’alumnat. Es celebren sessions plenàries del CIM un mínim de dues vegades a l’any.

El CIM va ser creat l’any 2009 per a garantir el dret a l’autodeterminació i participació social que tenen els infants com a ciutadans, a través de la lliure expressió i opinió sobre qualsevol àmbit municipal que considerin que ha de ser abordat per les competències municipals corresponents. Pretén ser una oportunitat real pels infants per a practicar la participació dintre la institució pública.

Els objectius generals del CIM

 • Crear una estructura vàlida i estable de participació dels infants i de comunicació
  entre aquests i les autoritats municipals
 • Fomentar el treball col·lectiu en pro d’un bé comú
 • Desenvolupar estratègies per treballar la democràcia participativa
 • Aconseguir que els infants tinguin la possibilitat de manifestar i decidir com volen que sigui la seva ciutat
 • Aconseguir que les persones adultes reconeguin els drets dels infants, valorin la
  seva opinió i la prenguin en consideració. 

 

La composició del CIM

 • El president o presidenta que serà l’alcalde/essa o el membre de l’Ajuntament
  en qui delegui
 • El regidor/a d’educació
 • Dos representants per aula de cada centre educatiu que cursin 6è de primària
  (o tres en el cas que sigui oportú)
 • Un tècnic/a municipal: funcions de secretari i formar part del Consell amb
  veu però sense vot. 

 

Les funcions del CIM

 • Fer un recull de les necessitats i les demandes dels infants de la ciutat i
  comunicar-ho a l’Ajuntament
 • Crear propostes i solucions per a la millora de la ciutat
 • Consensuar qualsevol tema tractat en les comissions o sessions detreball
 • Elevar els consensos al Plenari del Consell d’infants municipal
 • Ser informat del tràmit de les seves propostes i de les actuacions de
  l’Ajuntament envers les seves demandes
 • Establir mecanisme de coordinació escola-Ajuntament


Per a més informació: contactar amb l’àrea d’Educació de La Bisbal d’Empordà al telèfon 972 646 737, o al correu electrònic educacio@labisbal.cat.

Reglaments i Actes