Serveis

Premis Treball Recerca de Batxillerat i Cicles Formatius

Des de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà es vol promoure la recerca científica entre els estudiants de Batxillerat i de cicles formatius sobre temàtiques d’interès local i fomentar la investigació i l’estudi de temes relacionats amb la Bisbal d’Empordà en qualsevol disciplina. Per això, anualment es convoquen els Premis del Treballs de Recerca pels alumnes de Batxillerat i pels alumnes de cicles formatius. 

L’objecte d’aquest concurs és la concessió de dos premis econòmics per als concursos:

– Treballs de Recerca de Batxillerat
– Crèdit de Síntesi o Projectes de Cicles Formatius.

Es podran presentar tots els treballs que tractin sobre la Bisbal d’Empordà, i hi poden participar estudiants de Batxillerat i de Cicles Formatius de grau mitjà i superior de qualsevol institut de Catalunya durant el curs que especifiqui la convocatòria. 

Requisits per participar:

  • Els treballs, crèdits de síntesi o projectes, escrits en llengua catalana, necessàriament tractaran sobre temes relacionats amb la ciutat de la Bisbal d’Empordà, en qualsevol dels seus àmbits temàtics: cronològics, geogràfics, (història, patrimoni, economia, població, emigracions, història de vida, etc…).
  • Tant el format com el suport i l’extensió del treball és lliure. Els escrits hauran de ser lliurats d’acord amb les normes establertes en els respectius projectes curriculars dels ensenyaments que cursen els alumnes.
  • Els treballs, crèdits de síntesi o projecte s’hauran de presentar en format digital. A la portada hi haurà de constar el títol del treball i haurà d’estar amb un psedudònim. S’acompanyarà d’un document en pdf en el qual hi haurà de constar el nom del treball, el pseudònim i les dades bàsiques de contacte de l’autor o autora: nom i cognoms, fotocopia del DNI, adreça actual, adreça electrònica si s’escau, telèfon fix i mòbil, curs, centre d’ensenyament on estudia i la seva adreça i nom del professor o professora que hagi tutoritzat el treball, així com un breu resum del treball d’entre 10 i 15 línies.

Presentació dels treballs:

Els treballs, crèdits de síntesi o projectes es presentaran per registre d’entrada a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, ja sigui telemàticament (https://www.seu-e.cat/ca/web/labisbaldemporda) o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà (Ajuntament Vell, C/ de les Mesures, 17), a l’atenció de l’Àrea d’Ensenyament. En aquest últim cas, el treball s’haurà d’aportar en algun mitjà digital (llapis de memòria o altres). El termini de recepció del treballs serà el que especifiqui la convocatòria.

Els treballs guanyadors d’enguany són:

– Premi Treball de Recerca de Batxillerat: “EL CÀNTIR”

– Premi de Cicle Formatiu: ” NO M’HO MEREIXO”

Documents adjunts