Serveis

Unitat d’Escolarització compartida

La UEC (Unitat d’Escolarització Compartida) és un recurs educatiu que es presta a la Bisbal d’Empordà des del 2001 amb conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i en treball conjunt amb els diferents agents educatius i recursos socials del municipi: Institut de La Bisbal, Col·legi Cor de Maria, Serveis Bàsics d’Atenció Social Primària, Aula d’Adults, l’Equip d’Atenció Psicopedagògica, etc.

Aquest servei està destinat a nois i noies d’entre 14 i 16 anys, alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) dels centres educatius del municipi.

Ofereix una forma d’aprenentatge més pràctica i vivencial, diferent de l’aula ordinària, amb l’objectiu de motivar els joves per adquirir diferents competències i així no desvincular-se de l’àmbit escolar.

La UEC ofereix un espai dins l’ensenyament reglat obligatori en el qual es treballen les competències bàsiques, les habilitats socials i personals, l’autoconeixement i l’autoestima, a partir de l’experiència.

També dóna l’oportunitat als joves de tenir un primer contacte amb el món laboral i els permet poder seguir el seu propi itinerari personal.

Els grups reduïts permeten treballar de manera més personalitzada i directa amb cada jove, i oferir una intervenció de qualitat i ajustada a les necessitats de cada membre del grup. És per això que es dóna especial importància a l’espai de tutoria, en què es tracten tant els aspectes individuals com els del grup i s’aborden els diferents àmbits de forma globalitzada i integral. 

Les activitats que es duen a terme a la UEC són les següents:

El treball acadèmic en competències bàsiques en què els alumnes treballen i reforcen les competències bàsiques del currículum escolar, com les matemàtiques, les llengües i les tecnocientífiques.

El treball comunitari, possible gràcies a la col·laboració amb la Residència Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu, els centres educatius del municipi o  les entitats i associacions socials del poble. El treball comunitari dóna als joves l’oportunitat d’establir relacions amb les persones i la participació activa en un servei a la comunitat.

El taller i l’hort, dos espais que permeten treballar de forma aplicada els coneixements de ciències naturals i socials, les matemàtiques, la plàstica, els oficis, el reciclatge, el coneixement de l’entorn i la tecnologia, i alhora promouen la creativitat dels joves i el treball en equip.