Serveis

Contacte

Promoció i Desenvolupament Local
c/Aigüeta, 17
17100 – la Bisbal d’Empordà (Girona)
Tel: 972 646 806

Regidora de l’àrea
Enric Marquès Serra, alcalde

Formació, Ocupació i Empresa

El comerç i l’artesania són valors importants del nostre municipi, per aquest motiu les accions que es duen a terme són per fomentar la dinamització comercials, donant suport a la Federació del Comerç i motivant campanyes. Així mateix es col•labora amb l’Associació d’empresaris i Artesans Ceramistes de la Bisbal per engega diversos programes i accions que posin el valor la ceràmica feta a la ciutat.

La ceràmica de la Bisbal s’ha de visualitzar com una marca pròpia, per això treballem per la implementació de projectes vinculats en la innovació i la qualitat de l’artesania. Així com realitzant accions de comunicació i difusió de la marca “Ceràmica de la Bisbal”, creada i promoguda pel propi ajuntament.

Un aspecte clau de totes aquestes accions és donar suport als emprenedors i fomentar el relleu generacional per continuar amb la tradició, així com també motivar la presència de la ceràmica de la Bisbal a diferents fires d’artesania.

Pla Sectorial d’Enfortiment Comercial Urbà de la Bisbal d’Empordà 2020>