Serveis

Contacte

Ajuntament Vell
c/ de les Mesures, 17
Horari: dimecres 9 a 14h
(amb cita prèvia al 678 55 15 70)
Telèfon: 972642310
habitatge@baixemporda.cat

Borsa habitatge

És un servei que ofereix el Consell Comarcal del Baix Empordà a través de l’Oficina d’Habitatge, en conveni amb la Generalitat de Catalunya i en col·laboració amb els ajuntaments de la comarca.

La finalitat d’aquest servei és donar resposta a les necessitats d’habitatge dels sol·licitants de la comarca i tornar a habitar pisos desocupats. La Borsa ofereix condicions avantatjoses per a les dues parts contractuals (propietaris i llogaters):

PROPIETARIS

Oferim:

 • Informació i assessorament personalitzat
 •  Garanties en el cobrament del lloguer
 • Retorn de l’habitatge en les mateixes condicions
 • Estudi de l’estat de l’habitatge
 • Realització de les visites a l’habitatge, per comprovar-ne el seu bon ús
 • Seguiment del contracte
 • Mediació entre les persones propietàries i les llogateres
 • Possibilitat d’accedir als ajuts per a la rehabilitació de l’habitatge.
 

Les persones propietàries  reben unes contraprestacions: assegurança de cobrament   de les rendes mitjançant el sistema Avalloguer, una assegurança de multirisc i de defensa jurídica en cas d’impagament, inventari inicial del continent i del contingut, assessorament, tramitació i seguiment del contracte, control i manteniment de l’habitatge.

LLOGATERS

Oferim:

 • Informació i assessorament personalitzat
 • Despeses de tramitació gratuïtes
 • Despeses de comunitat i IBI sempre a càrrec del propietari
 • Possibilitat d’accedir a ajuts al lloguer
 • Opció a rendes del lloguer a preus inferiors als del mercat
 • Redacció del contracte de lloguer sense clàusules abusives
 

Cal que els llogaters sol.licitants estiguin inscrits al Registre de sol.licitants d’habitatges amb protecció oficial.

Si desitges més informació al respecte, et pots adreçar a nosaltres via electrònica:

eagudo@baixemporda.cat