Serveis

Habitatge

Contacte

Ajuntament Vell
c/ de les Mesures, 17
Horari: dimecres 9 a 14h
(amb cita prèvia al 678 55 15 70)
Telèfon: 972642310
habitatge@baixemporda.cat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

La cèdula d’habitabilitat és necessària per:

Des de l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Baix Empordà es tramiten les Cèdules d’Habitabilitat d’habitatge usat del nostre territori.

Informació del Departament >