Serveis

Contacte

Ajuntament Vell
c/ de les Mesures, 17
Horari: dimecres 9 a 14h
(amb cita prèvia al 678 55 15 70)
Telèfon: 972642310
habitatge@baixemporda.cat

Regidor de l’àrea
Enric Marquès Serra, alcalde

Regidora adjunta
Maite Bravo Rodriguez

Informes d’Adequació

A partir del 30 de juny de 2011, la Generalitat assumeix noves competències en matèria d’etrangeria. Per tal de reagrupar un familiar, cal que la persona sol·licitant acrediti que disposa d’un allotjament adequat.

A partir del dia 27 de setembre de 2011, el Consell Comarcal del Baix Empordà, a través de l’Oficina d’Habitatge, tramita els informes d’adequació de l’habitatge per al reagrupament de persones empadronades al municipi de la Bisbal d’Empordà.

Cal que la persona interessada reculli als Serveis Socials del municipi el full de sol·licitud d’informe d’adequació de l’habitatge i la carta de pagament de la taxa d’inspecció de l’habitatge. Un cop emplenada la sol·licitud, cal que la presenti al Registre del Consell Comarcal juntament amb la documentació justificativa i el comprovant bancari de pagament de la taxa.

Notícies relacionades