Serveis

Adhesió al Pla d’Igualtat comarcal

Des del Consell Comarcal del Baix Empordà s’ha elaborat el III Pla Comarcal de Polítiques d’Igualtat que determina les línies estratègiques i les accions a desenvolupar per aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones a la nostra comarca, a partir d’un diagnòstic quantitatiu i qualitatiu. Aquest estarà en vigor des del 2017 fins al 2021.

Aquest Pla és d’àmbit comarcal i dóna compliment al que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, pel que fa a les funcions atribuïdes als ens locals de Catalunya.

L’ajuntament de la Bisbal d’Empordà hi està adherit, això permet anar adequant i desenvolupant diferents activitats i activitats per implementar polítiques d’igualtat al nostre municipi.