Serveis

Pla Local de Joventut

El Pla Local de Joventut és l’instrument per planificar, implementar i avaluar les polítiques de joventut, tot adequant-se a la realitat del municipi i orientant-se de forma efectiva a transformar-la en positiu. Des d’aquest maig, aprovat al Ple Municipal del consistori, la Bisbal ja disposa del Pla Local de Joventut 2021-2024. Feta la diagnosi de l’actual situació del jovent bisbalenc, el document proposa un total de 27 accions transversals en 7 eixos: de cohesió social, d’educació, de cultura, d’ocupació, de participació, d’habitatge i de salut. Es pot consultar el document complet a través dels documents adjunts a aquesta publicació.

El document té els objectius de conèixer la situació de partida del jovent, així com les polítiques que els afecten. És així com es planificarà de manera més fonamentada les polítiques que es durant a terme durant el període. El Pla també vol servir per detectar i caracteritzar les problemàtiques socials que la intervenció pública pretén mitigar o transformar a la localitat; alhora que pretén orientar, millorar i adequar les polítiques de joventut municipals a la realitat del jovent bisbalenc. Per redactar el document es va comptar amb la participació del jovent amb una enquesta en línia que van respondre un total de 316 persones, a més de recollir d’altres aportacions partint de qüestionaris i entrevistes.