Serveis

Acció local per la sostenibilitat

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS)

El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) de la Bisbal d’Empordà és un pla estratègic aprovat l’any 2004 que concretava les accions a realitzar en el municipi per aconseguir un desenvolupament sostenible. Va ser fruit de les conclusions tècniques dels documents d’una auditoria municipal encarregada a una empresa especilaitzada i també de les conclusions aportades per la ciutadania en els diferents fòrums de participació ciutadana que es van celebrar.

La 1a. fase de Recollida d’informació es va realitzar els anys 2002-2003. La 2a. fase d’Auditoria -que recull la memòria descriptiva i la diagnosi municipàl es va fe l’any 2003. La 3a. fase va consistir en la redacció del Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de la Bisbal i del Pla de seguiment.

Documents adjunts