Serveis

Informació sobre els residus

Els Residus Municipals

Són els residus generats als domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis. Tenen també la consideració de residus municipals els residus procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes i àrees recreatives; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària.

Recollida selectiva

Antigament els residus municipals es recollien barrejats per a ser dipòsitats en un abocador, sovint incontrolat.

Avui, la societat està més sensibilitzada pel medi ambient  i davant l’escassetat dels recursos naturals és obligat fer la recollida selectiva dels residus per poder aprofitar-reciclar aquells materials susceptibles de tornar a ser emprats en els processos productius: paper, vidre, metalls, plàstics, etc.

La participació ciutadana és fonamental per poder fer la recollida selectiva. Hem de dipositar els residus que generem en el seu contenidor específic (paper, vidre, envasos, matèria orgànica i rebuig) . Els residus especials i els voluminosos caldrà portar-los fins a la deixalleria.

Minideixalleries

Si bé des de mitjans del desembre del 2021, la ciutadania de la Bisbal d’Empordà ja disposa de dues minideixalleries per a dipositar-hi petits residus que no són objecte de recollida selectiva, la setmana passada se n’hi van afegir dues més. Així, a les minideixalleries instal·lades a l’avinguda del Mas Clarà (al costat del Pavelló d’Esports) i a l’avinguda Josep Irla (al costat del Parc 8 de març), se n’hi suma una a la plaça del Castell (façana de la comissaria de la Policia Local) i una altra a la plaça de la Sardana (al costat del parc infantil). Es pot consultar un mapa amb totes les minideixalleries de la Bisbal a través d’aquest enllaç.

S’hi poden dipositar cartutxos de tinta, bombetes, piles, bateries, bolígrafs, carregadors, petits electrodomèstics i taps de plàstic. Gestionades per la brigada municipal de l’Ajuntament de la Bisbal, els resultats de recollida mostren molt bona acceptació i ús correcte per part de la ciutadania

Notícies relacionades