Serveis

Contacte

Àrea de Medi Ambient
Plaça del Castell, 10
17100 – La Bisbal d’Empordà
Tel: 972 640 975
mediambient@labisbal.cat

Autorització de crema

SOL·LICITUD PER A ACTIVITATS AMB RISC D’INCENDI FORESTAL

Entre el 15 de març i el 15 d’octubre, queda totalment prohibit en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d’esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d’obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura.

Amb tot, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d’incendi forestal. En aquest cas, cal que es presentin les instàncies al registre de l’Ajuntament, com a mínim, amb 15 dies abans de l’activitat.

Documents adjunts