Serveis

Autorització de crema

PERMISOS PER FER FOC A PARTIR DEL 15 DE MARÇ 2024

Activitats de risc d’incendi que es duguin a terme a menys de 500 metres de terreny forestal, necessiten autorització de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi, segons el Decret 64/1995, del 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. Aquestes activitats s’han de sol·licitar individualment de manera presencial a l’oficina comarcal corresponent o telemàticament a través del formulari específic:

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?regCode=inicial&set-locale=ca_ES&idServei=M02760SOLC

1. DEL 15 DE MARÇ AL 15 D’OCTUBRE

 • Focs d’esbarjo (a terra, amb llenya o similars)
 • Carboneres a nivell particular
 • Fogonet de gas en ruta fora de llocs permesos

2. DEL 15 DE JUNY AL 15 DE SETEMBRE

 • Carbonet vegetal
 • Fogó de gas
 • Pirotècnia, correfocs, cercaviles
 • Demostracions artístiques
 • Castells de focs
 • Flama del Canigó/Torxes
 • Fogueres o falles
 • Tallada d’arbres o altres generacions de restes en zones urbanes

Finalment os recordem que l’entrada en vigor de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminants per a una economia circular (BOE núm. 85, de 9.4.2022) prohibeix tot l’any i a tot el territori:

 1. La crema de restes de jardineria
 2. La crema de restes forestals. Excepcionalment, l’òrgan competent donarà permisos per cremar restes silvícoles amb l’objecte de prevenir incendis forestals.
 3. La crema de restes vegetals agrícoles. La llei dispensa d’aquesta prohibició a les petites explotacions agràries*.

*Explotació agrària: el conjunt de béns i drets organitzats empresarialment pel seu titular, en l’exercici de l’activitat agrària, primordialment amb fins de mercat, els quals constitueixin una unitat de gestió tecnicoeconòmica.