Serveis

Autorització de crema

PERMISOS PER FER FOC ENTRE EL 16 D’OCTUBRE DE 2023 I EL 14 DE MARÇ DE 2024

1. COMUNICACIONS DE CREMA   Únicament es poden sol·licitar comunicacions de crema per:
a. Crema de restes vegetals agrícoles per a persones físiques o persones jurídiques que tinguin una explotació agrària i estiguin subjectes a la declaració agrària (DUN).
b. Focs d’esbarjo (foguera, foc a terra, foc de llenya o similars). En cap cas es poden cremar restes de jardineria, restes silvícoles o restes agràries.
– S’ha de comunicar l’hora d’inici i hora final de l’activitat. L’horari de la crema de restes vegetals ha d’estar compresa entre les 06:00 i les 18:00 hores.
– La plataforma només permet comunicar un foc d’esbarjo de durada màxima de dos dies consecutius.

2. AUTORITZACIÓ EXCEPCIONAL DE CREMA DE RESTES VEGETALS PER MOTIUS FITOSANITARIS O DE PREVENCIÓ D’INCENDIS
Per aquests casos s’ha de demanar una autorització exprés que requereix d’informe específic de contesta.

Les sol·licituds de comunicació o d’autorització excepcional es poden fer per internet a través de la web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural següent:

Autorització o comunicació per a la realització d’activitats amb risc d’incendi forestal