Serveis

Els gats de carrer

Els gats formen part de la fauna urbana i un bon nombre d’ells viuen dins els habitatges humans com uns membres més de la família. Poc a poc s’ha anat modificant la seva funció tradicional de controlador biològic per la d’animal de companyia, guanyant adeptes i aconseguint fer-se un lloc a les nostres llars per la seva forma de ser. Aquest petits felins s’adapten fàcilment a espais no massa espaiosos com ara  és un pis , i no requereixen d’excessives atencions per al seu benestar sense  exigir un temps addicional d’esbarjo per satisfer les seves necessitats. 

La manca d’escrúpols i d’educació d’algunes persones, juntament amb les característiques pròpies del seu caràcter independent, fa que el creixement del nombre de gats de carrer sigui una realitat en les nostres ciutats. Colonitzen espais urbans on troben aliments i aixopluc. Això, unit al fet de no tenir depredadors, permet que els col·lectius de gats es reprodueixin ràpida i fàcilment arribant a assolir poblacions desmesurades i conflictes amb els veïns.

Una femella pot cadellar divuit gatets l’any. Aproximadament la meitat d’aquests gats sobreviurà i, cap als cinc mesos, ja seran capaços de tenir les seves pròpies camades.

Un gat de carrer té una esperança de vida de tres a cinc anys (molts moren a causa d’accidents i malalties). El nombre de gats que formen una colònia està limitat per la quantitat de menjar que puguin aconseguir en el territori que és el seu hàbitat.

Control de les colònies de gats de carrer

Per harmonitzar la convivència i evitar conflictes entre els gats de carrer i les persones que se senten perjudicades, els ajuntaments apliquen el programa CER (Captura-Esterilització-Retorn). És un sistema per controlar la natalitat dels gats d’una colònia consistent en capturar-los mitjançant gàbies-trampa, portar-los a un centre veterinari per esterilitzar-los i retornar-los a la colònia d’origen. A fi d’identificar els gats esterilitzats, el veterinari els marca amb un tall a l’orella (els mascles a l’orella esquerra i les femelles a l’orella dreta).

L’esterilització, lluny de perjudicar els gats, soluciona molts problemes conductuals. Desapareixen els marcatges, les baralles i miols propis de les èpoques de zel. Per això cal que els propietaris de gats els identifiquin amb el corresponen xip, els censin a l’Ajuntament  i els esterilitzin.