Serveis

Gossos potencialment perillosos

Qui ha de disposar d’aquesta llicència?
Totes aquelles persones que posseeixen o portin un gos potencialment perillós.

Requeriments per ser propietari o portar un gos potencialment perillós.
– Ser major d’edat.
– Acreditar que el gos està esterilitzat.
– Acreditar de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.252 €
– Haver pagat la taxa per a la tramitació de la llicència.
– Certificat d’antecedents penals emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia.
– Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos.
– Omplir i signar la sol·licitud de llicència per a la tinença i/o conducció de gossos potenciament perillosos (document adjunt)
– Omplir i signar el model d’obtenció de penals (document adjunt)
– La llicència s’ha de renovar cada 5 anys.

Quins gossos són potencialment perillosos?

La Llei 10/1999 sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, disposa que es consideren potencialment perillosos els gossos que compleixin alguna d’aquestes condicions: a) hagin agredit a persones o a altres gossos b) hagin estat ensinistrats per a l’atac i la defensa c) pertanyin a alguna d’aquestes races (o l’encreuament amb elles):

 • Akita inu
 • American bully*
 • Bullmastiff
 • Dòberman
 • Dog argentí
 • Dog de Bordeus
 • Fila brasiler
 • Mastí napolità
 • Pit bull terrier
 • Gos de presa canari
 • Rottweiler)
 • Staffordshire bullterrier (també conegut com a Staff anglès. Origen: Anglaterra)
 • Terrier staffordshire americà (també conegut com a Am Staff. Origen: EUA)
 • Stanffordshire bull terrier
 • Tosa japonès (Tosa inu)

*American bully: raça creada a la dècada dels anys 90 mitjançant el creuament de
diverses races com Pit Bull Terrier, Terrier Staffordshire americà i, probablement,
Staffordshire Bull Terrier i English Bulldog. Tot i que no està inclosa a la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, atès que descendeix de creuaments de races de gossos potencialment
perillosos, al Registre general d’animals de companyia se l’hi considera.

Documents adjunts