Serveis

Contacte

Àrea de Medi Ambient
Plaça del Castell, 10
17100 – La Bisbal d’Empordà
Tel: 972 640 975
mediambient@labisbal.cat

Regidora de l’àrea
Josep Maria Plaja

La Deixalleria

La deixalleria de la Bisbal d’Empordà està gestionada pel Consell Comarcal del Baix Empordà i presta els seus serveis al municipi de la Bisbal d’Empordà i als municipis de la comarca que disposen de conveni de col·laboració per l’ús aquesta deixalleria.

Podran usar la deixalleria les persones, comerços, oficines, entitats i organismes residents a la Bisbal d’Empordà i d’altres municipis que hagin signat el conveni de col·laboració, sempre que aportin residus admesos en el reglament.

La deixalleria es troba ubicada al carrer del Paral·lel 178-180 de la Bisbal d’Empordà.

Horari:

De dilluns a divendres de 9 a 13.30 h i de 15.30 a 19 h i dissabtes de 9 a 13.30 h

La bonificació de l’ús de la deixalleria s’aplica exclusivament als habitatges particulars que tributin com a persones físiques.

Consulta el número d’aportacions en aquest enllaç.
ID usuari: El número de targeta
Població: labisbal

Seran bonificades aquelles aportacions a la deixalleria que siguin adequades al servei que presta la instal.lació (materials tòxics o perillosos, voluminosos, residus en quantitats significatives en pes o volum, runes, etc), atès que la deixalleria complementa el servei dels contenidors de recollida selectiva que hi ha a la via pública. En cap cas es bonificaran aportacions de residus provinents d’activitats econòmiques, i tampoc s’aplicaran bonificacions per l’ús de la deixalleria a persones jurídiques, comunitats de béns… En cas de dubte, el criteri de l’operari de la deixalleria determinarà si una aportació és bonificable. Les bonificacions només s’aplicaran a habitatges que el seu titular sigui una persona física. No s’aplicaran bonificacions per l’ús de la deixalleria a persones jurídiques, comunitats de béns…

En un mateix dia només es podrà comptabilitzar una aportació bonificada.

Bonificacions d’acord amb les ordenances fiscals 2022:

Aportacions anuals

% bonificació

5 aportacions

10

6 aportacions

11

7 aportacions

12

8 aportacions

13

9 aportacions

14

10 aportacions

15

Documents adjunts