Serveis

Mosquit tigre

La forma més efectiva de combatre el mosquit tigre és no deixar-lo criar. Dipsalut, el Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter i els ajuntaments de la demarcació de Girona portem a terme programes per evitar-ho, però cal que tu també hi participis.
Només has d’evitar que el mosquit criï a casa teva.

El mosquit tigre és una espècie invasora procedent de l’Àsia, que es troba en procés d’expansió.

És de mida petita, de color negre i ratllat de blanc. Les femelles dipositen els ous en sec i a la paret interna de petits recipients que poden contenir aigua. Les larves són aquàtiques.

El mosquit tigre té un radi d’acció curt, per tant si eviteu que a casa vostra trobi llocs per criar, sereu els primers beneficiats!

L’Ajuntament durant els mesos d’estiu aplica, a través d’una empresa especialitzada, un producte contra les larves del mosquit tigre en els embornals de la via pública a fi de reduir la població de mosquits.

Podeu consultar el fulletó informatiu del mosquit tigre i ampliar la informació a la web divulgativa del Programa per a la vigilància, seguiment i control del mosquit tigre a la demarcació de Girona.

Consells per evitar la proliferació del mosquit tigre:

  • Elimineu els objectes que puguin acumular aigua o buideu-la setmanalment (gerros, cendrers, abeuradors…)
  • Tapeu hermèticament, amb tapa o tela mosquitera, els dipòsits d’aigua per regar.
  • Poseu sota cobert carretons o remolcs, o bé poseu-los cap per avall o tapeu-los amb una lona.
  • Elimineu els pneumàtics vells, porteu-los a la deixalleria.
  • Poseu peixos vermells en basses ornamentals i fonts de jardí, es menjaran les larves de mosquits.
  • Netegeu sovint les fulles de les canaleres de teulats i terrasses.
  • Buideu l’aigua d’embornals i desaigües, o bé tracteu-la amb un producte larvicida.

Ordenança municipal de prevenció i control del mosquit tigre