Serveis

Recollida residus comercials

Es recorda l’obligació de mantenir en bones condicions d’us i neteja els contenidors (vidre i/o orgànica) dins de l’establiment, de deixar-los al lloc indicat de la via pública només els dies de recollida i de retirar-los un cop buidats. Els contenidors han d’estar correctament identificats amb el nom de l’establiment mitjançant l’adhesiu que es va lliurar en el moment del lliurament dels contenidors.

La recollida del cartró generat pels establiments comercials es realitzarà únicament els dimarts, a excepció dels festius (que traslladaríem al següent dia laborable). Caldrà deixar el cartró davant del vostre establiment o al lloc indicat de la via pública, abans de tancar al migdia. Les caixes de cartró es deixaran plegades (i si fos necessari lligades) per facilitar la tasca del personal de recollida i transport del cartró.

El altres dies de la setmana el cartró només es podrà dipositar dins dels contenidors de color blau (per paper i cartró) de la via pública o portar-lo a la deixalleria.

Documents adjunts