Serveis

Recuperació integral Daró

Pla de Recuperació Integral Daró

Aquest Pla de Recuperació Integral del riu Daró (PRI) pretén compatibilitzar el riu amb la ciutat minimitzant les afectacions de  les crescudes del riu, estabilitzant i endreçant  el tram de la llera urbana, dignificant  l’espai urbà adjacent al riu, millorant l’hàbitat natural del riu i potenciant el patrimoni cultural i l’ús socioturístic del riu.

Documents adjunts