Serveis

Registre d’animals de companyia

Què és el Registre municipal d’animals de companyia?

És un registre en el qual s’anoten les dades d’identificació dels animals de companyia que resideixen de manera habitual al municipi de la Bisbal d’Empordà juntament amb les dades d’identificació dels seus propietaris.

Les dades del Registre municipal s’incorporen al Registre General d’Animals de Companyia de la Generalitat de Catalunya (ANICOM)

Obligatorietat de registrar els animals de companyia

La persona propietària/posseïdora d’un animal de companyia (gos, gat o fura) disposa d’un termini de 3 mesos, a comptar des de la data de naixement, per identificar el seu animal amb un microxip a través d’un centre veterinari i inscriure’l al Registre municipal.

Quina documentació cal que presenti per inscriure-hi el meu animal de companyia a l’Ajuntament?

Per registrar l’animal de companyia a l’Ajuntament, haureu d’omplir el document adjunt “Comunicació Alta ANICOM” i aportar la cartilla oficial de l’animal (gos, gat o fura) que us va lliurar la vostra clínica veterinària i en la qual han de constar les dades de l’animal amb el número de microxip implantat, així com les dades del propietari/a. Sense el número de xip no es pot registrar un animal de companyia. L’Ajuntament us expedirà un document acreditatiu de la inscripció al Registre d’Animals de Companyia de la Generalitat de Catalunya (ANICOM). 

Un cop registrat, la persona propietària o posseïdora d’un gos, gat o fura, també te l’obligació d’informar de qualsevol modificació substancial: donació, llegat, canvi de residència, mort de l’animal o modificació d’altres dades incloses en el registre. Per comunicar la modificació de dades  heu d’omplir el document adjunt “Document de modificació de dades ANICOM” amb un termini de 30 dies des de la data de l’esdeveniment. 

Quin és el cost d’aquesta inscripció en el Registre?

La inscripció en el Registre no te cost econòmic.

Documents adjunts