Serveis

Sequera

Catalunya està vivint un període de sequera intens que ha fet desplegar el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES).

L’objectiu d’aquest Pla de la Generalitat de Catalunya és pal·liar els efectes de la sequera a fi de garantir en la mesura del possible, l’abastament d’aigua. Aquest objectiu s’assoleix mitjançant l’establiment d’un sistema d’indicadors de les situacions de sequera per a cadascuna de les unitats en què es divideixen les conques internes de Catalunya. Alhora es defineixen diferents escenaris de sequera segons l’estat de les reserves d’aigua.

L'estat de la sequera a la Bisbal d'Empordà

El municipi de la Bisbal d’Empordà pertany a l’aqüífer del Baix Ter i des del mes de setembre ha entrat en ESTAT D’ALERTA. Aquesta nova situació obliga a desplegar mesures d’estalvi a tots els usuaris.

El volum màxim de subministrament municipal d’aigua és de 250 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials)

L’Agència Catalana de l’Aigua ha activat un interessant visor informatiu on actualitza diàriament l’estat de la sequera a les conques internes de Catalunya. 

Campanya per l'estalvi de consum d'aigua

"L'aigua no cau del cel, estalviar-ne és de tots"

A causa del gran període de sequera que està patint Catalunya, La Generalitat de Catalunya des de finals de desembre del 2023, posa en marxa una nova campanya anomenada “L’aigua no cau del cel, estalviar-ne és de tots” de conscienciació i estalvi dirigida a tota la ciutadania i a tots els sectors de la societat catalana per apel·lar a la corresponsabilitat i l’esforç de tots i totes en l’estalvi d’aigua.

Per més informació: Estalvi i eficiència de l’aigua. Agència Catalana de l’Aigua (gencat.cat)

Des de l’Ajuntament, hem fet arribar informació al respecte amb cartells al Pabelló i als centres educatius. Igualment facilitem per a qualsevol els cartells per complir els objectius de la campanya, un pòster  i un de mida més petita per a aixetes.

 

Curts per l'estalvi d'aigua a les llars

Des de l’AMAP, juntament amb l’Associació Espanyola d’Operadors Públics d’Aigua i Sanejament (AEOPAS), han elaborat aquests curts per a promoure l’estalvi de l’aigua a llar.

Des de l’Ajuntament recomanem seguir aquesta iniciativa per la situació de sequera actual. Posem a disposició aquests curts com a recomanació i per tal de que pogueu aplicar-los en la mesura del possible.

Curt sobre mesures d’estalvi al bany:
https://1drv.ms/v/s!AlpCv36M1QKTlMMvLL1l-s2Ce4f7pQ?e=8gyBhd

Curt sobre mesures d’estalvi a la cuina:
https://1drv.ms/v/s!AlpCv36M1QKTlMMwbH_OVVEY3LqQ2w?e=yUv47R

Notícies relacionades