Serveis

Sequera

Catalunya està vivint un període de sequera intens que ha fet desplegar el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES).

L’objectiu d’aquest Pla de la Generalitat de Catalunya és pal·liar els efectes de la sequera a fi de garantir en la mesura del possible, l’abastament d’aigua. Aquest objectiu s’assoleix mitjançant l’establiment d’un sistema d’indicadors de les situacions de sequera per a cadascuna de les unitats en què es divideixen les conques internes de Catalunya. Alhora es defineixen diferents escenaris de sequera segons l’estat de les reserves d’aigua.

L'estat de la sequera a la Bisbal d'Empordà

El municipi de la Bisbal d’Empordà pertany a l’aqüífer del Baix Ter i des del mes de setembre ha entrat en ESTAT D’ALERTA. Aquesta nova situació obliga a desplegar mesures d’estalvi a tots els usuaris.

El volum màxim de subministrament municipal d’aigua és de 250 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials)

L’Agència Catalana de l’Aigua ha activat un interessant visor informatiu on actualitza diàriament l’estat de la sequera a les conques internes de Catalunya. 

Notícies relacionades