Serveis

Àrea de Participació Ciutadana

L‘Ajuntament de la Bisbal considera que la participació ciutadana enriqueix el contingut de les decisions. La promoció efectiva de la participació, agrupant òptiques i opinions diverses, genera creativitat i intel·ligència col·lectiva. La participació, en tant que mecanisme que  escolta i respecta les opinions diverses, és capaç de generar complicitats i, consegüentment, de millorar l’eficiència en la implementació de les polítiques. Els processos de participació no només provoquen millors decisions sinó que contribueixen significativament a l’eficàcia de la seva execució. 

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va aprovar en la sessió plenària del 29 de setembre del 2009, el Pla director de participació ciutadana, per unanimitat. El Pla director de participació ciutadana ha de servir per ordenar, impulsar, reglamentar i identificar les eines i mecanismes de participació més adients per al context de La Bisbal. Igualment ha de servir com a guia de planificació que ordeni i proposi les línies estratègiques en termes de participació, establint quins han de ser els objectius, els òrgans, les eines, els mètodes i els temes sobre els quals cal que els ciutadans de la Bisbal participin. Aquest espai web vol ser un dels canals d’informació que ha de garantir als vilatans el dret a conèixer el procés i a estar-ne informat.

Juntament amb l’Àrea de Comunicació impulsa, entre d’altres accions:

– Promoció de processos de formació de tècnics municipals en participació ciutadana.
– Promoció de processos de participació ciutadana per a projectes o esdeveniments concrets.

Notícies relacionades