Serveis

Contacte

Ajuntament
Plaça del Castell, 10 2a planta
17100 La Bisbal d’Empordà
972 640 975
urbanisme@labisbal.cat
Horari d’atenció:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

POUM

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de la Bisbal d'Empordà

Enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya per accedir als documents degudament diligenciats >


DOCUMENTACIÓ

– Clicant a l’enllaç us podeu descarregar en format PDF la documentació adjunta.
– Clicant a les diferents zones dels plànols guia obtindreu els plànols detallats.

ESTUDIS PRELIMINARS

AVANÇ DE PLA

TEXT URBANÍSTIC

MOBILITAT I INFORME AMBIENTAL

Documentació gràfica

1. Estructura General del Territori

2. Ordenació Sòl No Urbanitzable

3. Ordenació Sòl Urbà i Urbanitzable

4. Serveis Urbanístics

VOLUM VI: CONVENIS URBANÍSTICS

PUBLICACIÓ AL DOGC

Modificacions puntuals del POUM

Aprovades definitivament

  • MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM-01 EN L’AMBIT DELS SECTORS PEU-04 I SUND 01
  • MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM-02. CORRECCIÓ D’ERRADES DE DIFERENTS ARTICLES DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM
  • MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM-03. AMPLIACIÓ DE L’EQUIPAMENT SE2. (CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA “DOCTORA CASAPONSA”