2 juny de 2011 a les 13:55

Anunci bases i convocatòria

Descripció del procés selectiu:

Procés selectiu, torn de reserva especial, promoció interna.  per a l’accés a l’escala d’administració general, funcionari de carrera, subescala addministrativa, grup C1, complement de destí 18: Cap de Negocial Cadastre:

Descripció del lloc de treball

Escala d’administració general, funcionari de carrera, subescala addministrativa, grup C1: Cap de Negocial Cadastre

Termini de presentació de sol·licituds

Comença: 21-05-2011

Acaba: 09-06-2011