28 juliol de 2014 a les 22:13

Constitució del Consell Esportiu Municipal. Inversions a les instal·lacions esportives

28/07/2014 OAP

 

Constitució del Consell Esportiu Municipal

El passat dia 17 de juliol va realitzar-se la primera sessió del Consell de l’Esport, presidida per l’alcaldessa de la ciutat. Aquest òrgan es va crear per dotar de veu a les entitats esportives  en la presa de decisions que afectin a l’esport de la nostra ciutat, substituint l’anterior Patronat Municipal d’Esports, que només comptava amb representació dels partits polítics bisbalencs.

L’alcaldessa va realitzar la benvinguda, i en la seva condició de regidora d’ensenyament, va fer la primera valoració en relació a les activitats esportives que realitzen els diferents centres escolars.

La regidora d’esports Eva Bassó i la tècnica de l’àrea Nuri Martin, varen fer un resum valoració de les activitats realitzades al llarg del passat curs 2013/2014, així com les previstes pel curs que ha de iniciar-se al setembre.

 

Inversions a les instal·lacions esportives

 Els principals punts del consell esportiu varen ser les obres als equipaments esportius. La regidora Eva Bassó va explicar les obres en curs del pavelló, consistents en obres en l’accessibilitat a la graderia, barana, porta emergència del pavelló d’esports, i en l’adaptació d’un lavabo per discapacitats sota aquestes graderies, amb un cost de prop de 45.000 euros. A banda va explicar  les obres que han d’iniciar-se en pocs dies per a l’habilitació de la pista de davant del pavelló firal per a la pràctica esportiva de basquet, handbol  i futbol sala, consistents en la instal·lació d’un linòlium, i la instal·lació de les cistelles centrals motoritzades amb un cost aproximat de 60.000 euros.

Per la seva banda el regidor d’Hisenda Òscar Aparicio, va anunciar que en el proper Ple, passaria una modificació pressupostària per suplementar en 98.500 euros més destinats a obres en les instal·lacions esportives, per executar-se abans de la finalització del tercer trimestre. La regidora Bassó, va detallar que les obres consistirien en enquitranar l’entrada del camp de fútbol i adaptar zona magatzem del camp de futbol en sala de màquines de musculació (15.500 €), en arranjar la pista de darrera del pavelló firal per ús exclusiu del club de patinatge, arranjament varis en els exteriors del pavelló (41.000€) , en el tancament en rajol del gimnàs del pavelló d’esports, insonorització de les portes de l’antiga sala de musculació  per a l’ús del club de tennis taula i l’habilitació d’un espai per a què les entitats puguin oferir un servei de bar i reordenació de les oficines destinades als clubs (42.000€).

Aquest espai de bar, la ubicació del qual va ser modificada per petició de les entitats presents en el Consell, ha de servir per a què les entitats, que reuneixin les condicions requerides per la legislació d’activitats, puguin oferir servei de bar en les jornades que els equips dels respectius clubs tinguin partits.

 

Nou Pavelló Municipal d’Esports.

El darrer punt fou el que més intervencions i aportacions va produir per part de les entitats esportives. El 1r. Tinent d’alcalde Òscar Aparicio, va exposar als assistents que es troben en la part final del procés de revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, i que si es segueix el calendari previst , s’aprovarà definitivament a final d’any o bé durant el primer trimestre de 2015. Va explicar als assistents que en aquest Pla d’Ordenació Urbana hi ha fins a 7 espais on podria ubicar-se el nou pavelló municipal d’esports. (veure pla adjunt) i que durant el darrer trimestre d’enguany es realitzarà un procés participatiu per escollir-ne l’emplaçament definitiu.

A preguntes dels representants de les entitats, Aparicio va explicar que en l’actualitat l’Ajuntament es troba per sota de la ràtio d’endeutament, i que a inicis del 2015, el nivell d’endeutament serà d’uns 6.5 milions d’euros (el 2011 eren uns 9.5 milions d’euros), amb un percentatge del 65 % el que suposaria una capacitat d’endeutament d’uns 4 milions d’euros. El cost d’un Pavelló d’esports amb tres pistes (pav 3) (s’adjunta una fitxa tècnica i plànol detallat de les instal·lacions segons el Consell Català de l’esport) té un cost d’uns 3 milions d’euros. Aparicio, va explicar que aquesta inversió restarà condicionada al compliment de la llei d’estabilitat pressupostària i resta de normativa local, i també a com evolucionen diversos temes pendents que poden tenir greu afectació a la hisenda municipal, com l’enderroc i posterior construcció de la Biblioteca, el retorn de la subvenció del FEIL per les obres als vestidors del camp de Fútbol (valorat en 1.1 m€) i altres temes pendents.

El Sr. Joan Ferrer com a president del Bisbal basquet i representant del Consell va sol·licitar dels representants polítics presents que es manifestessin sobre si l’obra de la construcció d’un pavelló nou seria la prioritat dels seus respectius partits en la propera legislatura. La Sra. Anglada en representació de CiU, i el Sr. Aparicio en representació del PSC, així ho varen afirmar. El Sr. Muriana en representació d’ERC, no va manifestar-se. En el Consell de l’Esport, no van poder assistir els representants d’ICV i del PP.

 

La propera sessió es realitzarà durant el mes de setembre.

 

Redacció: OAP