11 octubre de 2022 a les 9:13

Consulta pública prèvia a la modificació del POUM sobre el PAU 05 de la Bisbal d’Empordà

Per tal de millorar la participació ciutadana, abans d’impulsar la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) sobre el PAU 05, l’Ajuntament en fa una consulta pública. La documentació corresponent al projecte es pot consultar al següent enllaç al web municipal i a l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de la Bisbal durant els propers 15 dies. Les persones, empreses i entitats que ho considerin oportú poden fer arribar les seves opinions i propostes sobre els aspectes plantejats a través del registre del consistori. L’objectiu és analitzar la transformació urbana i la reordenació de la façana al Passeig Marimon Asprer.

Aquesta iniciativa concretada en la modificació de POUM objecte de la consulta prèvia suposarà reordenar l’àmbit del PAU 05, modificant la situació de les zones edificables i dels espais lliures millorant la seva situació i funcionalitat. També es proposa eliminar la zona edificable aïllada que estava situada al nord de l’àmbit i situar-la a continuació de la zona edificable existent a la part oest de l’àmbit al costat de la C-66. En relació als espais lliures es proposa ampliar la peça central de zona verda de l’àmbit amb una configuració i funcionalitat molt adequades, i es proposa eliminar la peça allargada d’espai lliure situada a l’oest de l’àmbit i situar aquesta superfície ampliant la peça central. També vol servir per resoldre el desenvolupament de l’àmbit, en tant que esta estancat des de l’any 1982, enquistant el desenvolupament d’una zona central social i econòmica de la Bisbal.