27 abril de 2022 a les 12:23

Convocatòria de subvencions municipals per a entitats i associacions bisbalenques, clubs esportius i projectes socials i de solidaritat i cooperació

Tal com ja es va fer l’any passat, s’ha sincronitzat la publicació dels diversos paquets de subvencions municipals destinades a entitats bisbalenques diverses. D’una banda, les subvencions a entitats, associacions bisbalenques que organitzen projectes o activitats culturals: es poden sol·licitar del 19 d’abril al 18 de maig. D’altra banda les  i entitats de lleure i entitats juvenils: poden sol·licitar-se del 21 d’abril a l’11 de maig. En segon lloc, també hi ha les subvencions a entitats esportives del municipi, que organitzin activitats esportives que siguin d’utilitat i interès social per a la Bisbal: també es poden sol·licitar del 19 d’abril al 18 de maig.

D’altra banda, també s’han publicat les subvencions per a projectes de solidaritat i cooperació, així com les subvencions per a projectes socials: poden sol·licitar-se del 21 d’abril a l’11 de maig. Les subvencions per a projectes de solidaritat i cooperació volen servir per donar suport a entitats i associacions vinculades al municipi que facin projectes de cooperació al desenvolupament internacional amb països en situacions més desafavorides, prioritzant els projectes que fomentin el desenvolupament. En canvi, les subvencions per a projectes socials van destinades a entitats i associacions que facin projectes d’intervenció social i comunitària al municipi relacionats amb la convivència, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. 

Totes les subvencions disposen del seu formulari específic i de les seves pròpies bases: poden consultar-se a través dels documents adjunts a aquesta publicació. Alhora cal tenir present que les sol·licituds per demanar qualsevol de les subvencions esmentades pot fer-se en el termini d’un mes (a comptar del dia de la publicació en el BOP de Girona). Es poden consultar les bases de cascascuna de les convocatòries i els corresponents formularis de sol·licitud a través d’aquest enllaç.