10 febrer de 2012 a les 11:34

El Club de la Feina de la Bisbal va registrar 427 inscrits i més de 1.900 visites de seguiment el 2011

El Club de la Feina de la Bisbal va registrar 1.942 visites de seguiment el 2011 i es van inscriure al servei 427 persones. Això suposa 570 visites més registrades que l’any anterior. La majoria de  persones ateses, el 52% del total, tenen entre 30 i 45 anys. El grup de joves d’entre 16 i 29 anys va representar el 27% dels usuaris. El 21% dels usuaris és major de 45 anys, una dada prou significativa tenint en compte que respon al col·lectiu amb més dificultats d’inserció.

El regidor de Desenvolupament Local, Albert Pacheco, ha explicat que ‘el Club de la feina és un servei obert i dinàmic, que adapta la seva atenció a les necessitats dels canvis que es produeixen en el mercat de treball i als diferents perfils professionals del municipi. El Club de la feina esdevé un observatori per tal de detectar necessitats formatives relatives a l’ocupació’, ha afegit el regidor.

En general, els usuaris del Club de la feina no tenen les mateixes possibilitats d’accés al mercat de treball per manca de formació i d’habilitats per a la recerca de feina. Per això, des del servei s’emfatitza en la formació per a la recerca de feina, en el suport en l’elaboració de materials i la consulta d’ofertes.

La majoria d’usuaris no té assolides les competències de lecto escriptura bàsiques per a una recerca de feina autònoma. Cal tenir en compte que es detecta un 40% de les persones no arriben al nivell d’estudis mínims obligatoris i cal destacar que un 7% són analfabets. Això fa que amb aquest grup, s’hagi de dur a terme un treball d’acompanyament molt més intensiu que amb la resta de perfils. La majoria s’interessa per feines poc qualificades. En general, les dones s’interessen per feines de cura i servei domèstic, que els permetin conciliar la vida familiar i laboral, ja que solen tenir càrregues familiars; i els homes, s’interessen pels oficis.

Pel que fa a la procedència un 47% dels usuaris provenen de Catalunya i la resta són d’origen immigrant, principalment de nacionalitat marroquina, seguits dels gambians i dels sud americans.

Actualment, i segurament degut a la necessitat de cercar un lloc de treball i la insuficiència d’ofertes en determinats sectors, moltes persones es troben davant una indefinició del perfil professional i mostren predisposició per adaptar-se a diferents tipus de tasques que requereixen poca qualificació.

El Club de la Feina ha introduït millores aquest 2011, com disposar de 3 ordinadors de consulta, la creació d’un nou protocol per la gestió dels currículums i de les ofertes de la borsa de treball, s’ha fet una cartellera setmanal d’ofertes i s’ha apostat per la millora de les competències en relació a les noves tecnologies i la inscripció a les ofertes vigents a la xarxa. Alhora, s’han dut a terme diferents formacions ocupacionals (Targeta Professional de la Construcció, Taller de Noves tecnologies, Curs de manipulador d’aliments).

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, des de l’àrea de Desenvolupament Local està treballant per fomentar les polítiques actives d’ocupació i les mesures de promoció econòmica a través del Servei del Club de la Feina vinculant-lo al camp d’actuació sociolaboral previst en el Pla especial per la recuperació del Nucli Antic de la Bisbal d’Empordà (Pla de Barris).

El Club de la feina, al llarg de l’any 2011 ha seguit treballant, en el marc del projecte de Pla de Barris amb l’objectiu d’afavorir la inserció dels aturats, gestionar l’oferta i la demanda d’ocupació i incrementar els recursos formatius en matèria d’ocupació per tal de donar resposta a les diferents necessitats generades per la crisi econòmica. Un dels principals eixos pels que s’està treballant és la formació. Des de club i en coordinació amb tots els agents municipals que treballen en temes d’orientació i formació s’està assessorant i derivant a tots els usuaris que així ho desitgen a diferents cursos de formació que els permeti millorar el seu perfil professional i a la vegada augmentar els seu índex d’ocupabilitat.