11 novembre de 2009 a les 10:46

L’Ajuntament de la Bisbal s’incorpora al projecte Rossinyol de mentoratge d’alumnes estrangers de primària i secundària

Dissabte es trobaran els alumnes, tres de l’institut i un de cada escola Joan de Margarit, Cor de Maria i  Mas Clara amb els universitaris, els equips directius dels diferents centres que participen en el projecte i les institucions que hi donen suport . És previst que es faci un parlament inicial per part de representants de la Universitat de Girona i de l’Ajuntament de la Bisbal i posteriorment es farà un joc de coneixença entre els universitaris que fan de mentors i els alumnes de primària i de secundària que són mentorats. Les famílies dels alumnes signaran el contracte del projecte i s’acabarà amb un pica pica conjunt.

El programa de mentoratge Rossinyol preveu que els universitaris i els alumnes de primària i secundària es trobin un cop per setmana mentre duri el curs escolar. En aquestes trobades mentor i mentorat faran diverses activitats de forma conjunta encaminades a millorar la integració social, cultural i lingüística dels alumnes de primària i secundària que hi prenen part.

La Universitat de Girona promou el projecte Rossinyol des de fa quatre anys entre alumnes estrangers de primària i secundària amb l’objectiu d’aconseguir la integració social, cultural i lingüística. A la vegada, això ha de contribuir positivament a l’èxit educatiu, condició necessària per desenvolupar-se amb garanties a la societat d’acollida. El projecte mou unes 150 persones vinculades al món educatiu i social que centren la seva acció en una vintena de centres públics i concertats de les comarques gironines.