22 juliol de 2008 a les 13:33

L’Ajuntament obre la convocatòria de subvencions a projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament per al 2008 (17/07/08)

L’Ajuntament de la Bisbal ha aprovat les bases per a la convocatòria de subvencions a projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament per al 2008. L’objectiu és contribuir a la lluita contra la pobresa i les seves causes estructurals per mitjà d’un desenvolupament humà, amb la finalitat de satisfer les necessitats bàsiques d’aliments, habitatge, treball, educació i salut, i de gaudir de la pròpia cultura, sobre la base de la preservació dels recursos naturals i de la contribució a una millora del medi ambient de les comunitats receptores.

L’Ajuntament, des de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació, i la Comissió de Solidaritat de la Bisbal, dóna suport a projectes de cooperació amb els països en vies de desenvolupament impulsats per ONG i entitats del municipi.

La convocatòria d’ajuts té per finalitat la cooperació al desenvolupament amb països en vies de desenvolupament, no considerant-se com a projectes de cooperació al desenvolupament els que siguin estrictament ajut humanitari.

Poden sol·licitar aquests ajuts ualsevol entitat o associació de la ciutat de la Bisbal d’Empordà, sense finalitat de lucre i que estigui inscrita al Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC), i els equips de treball o col·lectius sense finalitat de lucre que tinguin seu social al terme municipal de la Bisbal d’Empordà o que hi facin actes.

Les entitats, associacions o col·lectius podran demanar ajuts i subvencions presentant una sol·licitud, emplenada correctament i signada pel representant legal de l’entitat o associació, al registre de documents de l’Ajuntament, dins l’horari d’oficina corresponent.

El termini de sol·licitud de subvencions per a programes i projectes d’activitats serà dins el tercer trimestre (juny-setembre) de l’any en curs i s’establirà anualment per decret d’alcaldia.