10 maig de 2021 a les 8:50

Modificació del POUM per possibilitar un equipament residencial-assistencial i adequar les instal·lacions existents al Club de Tennis La Bisbal

El Ple Municipal de l’Ajuntament de la Bisbal va acordar el passat 30 de març de 2021 aprovar inicialment la modificació puntual del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística) número 1 en l’àmbit dels sectors PEU 04 i SUND 01 juntament amb el corresponent estudi ambiental estratègic. Actualment l’àmbit és un sòl urbanitzable i no urbanitzable situat al límit nord del sol urbà del nucli de la Bisbal que el POUM destina a equipaments esportius i dotacions comunitàries. L’objectiu de la modificació és adaptar el planejament urbanístic municipal per possibilitar la implantació d’un equipament residencial-assistencial i adequació de les instal·lacions existents del Club de Tennis La Bisbal.

La modificació s’emmarca en un estudi conjunt de l’àmbit que és coherent amb l’estratègia urbanística del POUM tenint en compte els aspectes ambientals i d’integració paisatgística amb l’entorn de sòl no urbanitzable amb el que limita. La documentació tècnica aprovada es pot consultar a través d’aquest enllaç.