19 maig de 2016 a les 18:43

Ni estudies ni treballes? Start! Formació i feina per a tu.

La Fundació Oscobe gestiona el programa “Start! Formació i feina per a tu” que vol ser un nou recurs per a fer front a l’abandonament escolar prematur a través d’orientació, formació, acompanyament  i d’inserció laboral per a joves de més de 16 anys fins els 24 que no estiguin escolaritzats ni tampoc treballin. A la Bisbal us en podreu informar en viu el proper 25 de maig a les 11h a les Escoles Velles, on es farà una xerrada informativa sobre aquest programa.

El programa tancarà inscripcions aquest juliol i es desenvoluparà fins a finals de novembre d’enguany amb la finalitat de ser un recurs formatiu individualitzat i integral als joves.

Es tracta d’itineraris personalitzats perquè desenvolupin competències socials i personals que els facin més fàcil  l’accés a una formació professionalitzadora, així com l’acompanyament posterior per tenir més possibilitats d’èxit en el projecte professional i vital.

Amb l’objectiu  final del seu retorn a la formació reglada o bé la seva  inserció laboral, els responsables del programa asseguren que és indispensable la fase prèvia: la motivació per a la recuperació personal.

Els beneficiaris menors de 24 anys han d’estar inscrits al programa de Garantia Juvenil per poder incorporar-se al programa.

Tindran prioritat per accedir-hi:

  • Joves provinents de programes educatius de diversificació curricular, de les unitats d’escolarització compartida (UEC) o altres recursos amb adaptacions curriculars, que no hagin assolit els objectius proposats o bé que hagin abandonat els estudis obligatoris.
  •  Joves tutelats i extutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i pel Departament de Justícia
  • Joves derivats de les àrees de promoció econòmica, joventut i serveis socials dels Ajuntaments i Consells Comarcals, o des del SOC.

El programa compta amb diverses fases que parteixen de l’empoderament s i que passen per la formació en diversos àmbits (ACTIC, llengües, carnets professionals, formacions a mida o certificats de professionalitat) així com  col·laboracions amb el teixit empresarial.